MENU
Your Cart

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Το Labrakis.biz είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρίας με την επωνυμία "Ε.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε’’ και τον διακριτικό τίτλο Labrakis Accessories που εδρεύει στην οδό Αγίου Μάρκου 18 στην Αθήνα , ΤΚ 10560. Το ΑΦΜ της εταιρίας είναι 997890710 και αρμόδια εφορία η Α’ Αθηνών. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρία είναι το 2103239862 και το email επικοινωνίας είναι το sales@labrakis.biz. O Αριθμός ΓΕΜΗ της επιχείρησης είναι 118278201000.  

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα Labrakis.biz συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του Labrakis.biz συμφωνεί να :

1) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

2) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το Labrakis.biz παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Labrakis.biz για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το Labrakis.biz δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Το Labrakis.biz διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ένα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Labrakis.biz διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες ,για τους οποίους πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Το Labrakis.biz υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με :

•    Την τιμή,
•    Τα έξοδα μεταφοράς,
•    Τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
•    Τον τρόπο πληρωμής,
•    Τον τρόπο παραλαβής

Το Labrakis.biz καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες να αναπαριστούν το εκάστοτε προϊόν όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά δεν αναλαμβάνει ευθύνη στην περίπτωση που κάποιες φωτογραφίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστoτόπου αποδέχεστε ότι κάνετε χρήση με δική σας ευθύνη και τον αποδέχεστε ως έχει.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Labrakis.biz, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Labrakis.biz και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Labrakis.biz και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και με βάση το κανονισμό των αγορών μέσω της πλατφόρμας SKROUTZ, εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, η Labrakis Accessories οφείλει να τα επισκευάσει, να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας.Αν  o πελάτης αγοράσει προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος (τηλεφωνικά), έχει επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων εντός 14 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία

Η Labrakis Accessories αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η Labrakis Accessories έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).

Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Cookies
Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Δεν αποθηκεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες.